يکشنبه 28 مهر 1398 - 20 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر محمد حسین صومی

ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

مطالب/ ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

                           
      ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است.
چهارشنبه 9 خرداد 1397