يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر محمد حسین صومی

کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز اوژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث ، رئیس دانشگاه بر افزایش آمادگی واحدهای دانشگاه در حوادث غیرمترقبه و تسریع در انجام امورات طبق نقشه راه دبیرخانه حوادث تاکید نمود.
شنبه 16 آذر 1398
ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

مطالب/ ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

                           
      ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است.
چهارشنبه 9 خرداد 1397