يکشنبه 28 مهر 1398 - 20 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اطلاعیه

اطلاعیه

مطالب/ اطلاعیه

                           
      اطلاعیه اطلاعیه
سه شنبه 23 بهمن 1397
آیین نامه تشویق مقالات

مطالب/ آیین نامه تشویق مقالات

                           
      آیین نامه تشویق مقالات این آیین نامه برای سال ارزشیابی سال 92 لازم الاجرا خواهد بود و مصوبات و آیین نامه های مسبوق مغایر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد.
يکشنبه 13 بهمن 1392
اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

مطالب/ اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

                           
      اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز در خصوص پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي پژوهشي در سال 94-93
(Ph.D by Research )

يکشنبه 13 بهمن 1392
 مطالب آموزشی تجهیزات دفاع شخصی ویژه پرستاران

مطالب/ مطالب آموزشی تجهیزات دفاع شخصی ویژه پرستاران

                           
       مطالب آموزشی تجهیزات دفاع شخصی ویژه پرستاران افشانه
شنبه 14 دي 1392