يکشنبه 6 بهمن 1398 - 30 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزشی

پیام آموزشی  امداد زمستانی سال 92

مطالب/ پیام آموزشی امداد زمستانی سال 92

                           
      پیام آموزشی  امداد زمستانی سال 92 سرمازدگی پیشگیری و کمکهای اولیه
يکشنبه 24 آذر 1392
پیام آموزشی امداد زمستانی سال 92

مطالب/ پیام آموزشی امداد زمستانی سال 92

                           
      پیام آموزشی امداد زمستانی سال 92 سوختگی پیشگیری و کمکهای اولیه

يکشنبه 24 آذر 1392
پیام آموزشی

مطالب/ پیام آموزشی

                           
      پیام آموزشی کرونا ویروس
يکشنبه 24 آذر 1392
نکات آموزشی درمورد

مطالب/ نکات آموزشی درمورد

                           
      نکات آموزشی درمورد هپاتیت
شنبه 30 شهريور 1392
اورژانس 115 همیشه و همه جا

مطالب/ اورژانس 115 همیشه و همه جا

                           
      اورژانس 115 همیشه و همه جا در کنار شماست
چهارشنبه 20 شهريور 1392