پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با فوریتهای پزشکی تبریز

برخورد نیسان و پژو, هفت تن را روانه بیمارستان کرد

مطالب/ برخورد نیسان و پژو, هفت تن را روانه بیمارستان کرد

                           
      برخورد نیسان و پژو, هفت تن را روانه بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان‌شرقی از برخورد خودرو نیسان و پژو در ورودی شهرک مرزداران تبریز خبر داد, که مصدومیت هفت تن را بهمراه داشت

چهارشنبه 5 خرداد 1395