سه شنبه 23 مهر 1398 - 15 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اصحاب رسانه

کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی

مطالب/ کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی

                           
      کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی با حضور اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی کارگاه یک روزه فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اورژانس برگزار گردید 

سه شنبه 20 شهريور 1397