جمعه 15 فروردين 1399 - 09 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با رئیس دانشگاه

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزسرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان منصوب ش

مطالب/ طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزسرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان منصوب ش

                           
      طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزسرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان منصوب ش دکترمحمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حکمی دکتر فرزاد رحمانی را به عنوان سرپرست جدید مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان منصوب کرد. در حکم دکتر رحمانی چنین آمده است :
پنجشنبه 25 خرداد 1396
همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع مسئولین روابط عمومی گفت: مسئولین روابط عمومی موظف هستند اطلاعات صحیح را ارائه بدهند تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395