جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جذب نیروی انسانی

جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی

مطالب/ جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی

                           
      جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در جلسه کمیته مرکزی روابط عمومیهای اورژانس کشور گفت: دستورالعمل جامع اجرائی اورژانس پیش بیمارستانی به زودی به مراکز ارسال میشود تا از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شود

چهارشنبه 12 خرداد 1395