چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش تبریز

شرعا و قانونا موظفیم به بحث مصون سازی در پدافند غیرعامل توجه ویژه ای بکنیم

مطالب/ شرعا و قانونا موظفیم به بحث مصون سازی در پدافند غیرعامل توجه ویژه ای بکنیم

                           
      شرعا و قانونا موظفیم به بحث مصون سازی در پدافند غیرعامل توجه ویژه ای بکنیم رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:شایعه پراکنی و دامن زدن به باورهای غلط در خصوص بحران های زیستی در بین عموم از مهم ترین تهدیدات است/شرعا و قانونا موظفیم به بحث مصون سازی در پدافند غیرعامل توجه ویژه ای بکنیم

سه شنبه 12 آبان 1394