چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روابط عمومی اورژانس

در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت

مطالب/ در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت

                           
      در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اورژانس:
چهارشنبه 10 بهمن 1397