يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روابط عمومی اورژانس

مانورامداد دریایی در دریاچه ارومیه

مطالب/ مانورامداد دریایی در دریاچه ارومیه

                           
      مانورامداد دریایی در دریاچه ارومیه باحضور ارگانهای عضو شورایعالی مدیریت بحران مانور امداد دریایی در دریاچه ارومیه برگزار شد.
شنبه 1 شهريور 1399
در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت

مطالب/ در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت

                           
      در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری /چالش‌های اورژانس مورد بررسی قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اورژانس:
چهارشنبه 10 بهمن 1397