جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با حادثه صوفیان تبریز

واژگونی پراید راننده اش را بکام مرگ فرستاد

مطالب/ واژگونی پراید راننده اش را بکام مرگ فرستاد

                           
      واژگونی پراید راننده اش را بکام مرگ فرستاد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی گفت:واژگونی خودرو در صدر حوادث ترافیکی است و عدم رعایت موارد ترافیکی و ایمنی منجر به شدت صدمات میشود
شنبه 16 آبان 1394