شنبه 23 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با PHTLS

توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد

مطالب/ توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد

                           
      توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی در اولین جلسه اموزش دوره PHTLS گفت: اموزش این دوره ها در کارگاههائی با استاندارد بین المللی انجام میشود و پس از پایان دوره گواهینامه بین المللی ارائه خواهد شد

سه شنبه 19 آبان 1394
دوره های PHTlS در تبریز برگزار میشود

مطالب/ دوره های PHTlS در تبریز برگزار میشود

                           
      دوره های PHTlS در تبریز برگزار میشود رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: برای 450 تن از کارشناسان فوریتهای پزشکی از 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور, دوره های PHTLS با رویکرد تربیت مربی در تبریز برگزار میشود
دوشنبه 18 آبان 1394