پنجشنبه 23 آبان 1398 - 16 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تصادف مرند خوی

واژگونی پیکان 4 تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ واژگونی پیکان 4 تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      واژگونی پیکان 4 تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:واژگونی خودرو در صدر حوادث ترافیکی است و عدم رعایت موارد ترافیکی و ایمنی منجر به شدت صدمات میشود

شنبه 23 آبان 1394