يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه تروما

توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد

مطالب/ توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد

                           
      توان علمی و عملی تکنسینهای اورژانس باید سرلوحه کار باشد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی در اولین جلسه اموزش دوره PHTLS گفت: اموزش این دوره ها در کارگاههائی با استاندارد بین المللی انجام میشود و پس از پایان دوره گواهینامه بین المللی ارائه خواهد شد

سه شنبه 19 آبان 1394