شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پیکان پیکان وانت

پیکان و پیکان وانت سه تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ پیکان و پیکان وانت سه تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      پیکان و پیکان وانت سه تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی گفت:برخورد دو خودرو در جاده میانه-میاندواب, سه تن را راهی بیمارستان کرد

سه شنبه 19 آبان 1394