يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مانور حوادث ترافیکی

مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز

مطالب/ مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز

                           
      مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: تنها راهکارهای کاهش تلفات حوادث ترافیکی رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی و اموزش اصول کمکهای اولیه برای عموم افراد جامعه است

دوشنبه 25 آبان 1394