چهارشنبه 9 بهمن 1398 - 03 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با حوادث ترافیکی

کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"

مطالب/ کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"

                           
      کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"
درنشست خبری چهل و چهارمین سالگرد تاسیس اورژانس در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریزعنوان شد:باتوجه به اهمیت ایمنی کودکان در حوادث ترافیکی برفرهنگ سازی و آگاهی بخشی آحادجامعه از طریق این کمپین خبرداد.

چهارشنبه 27 شهريور 1398
مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز

مطالب/ مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز

                           
      مانور کاهش قربانیان حوادث ترافیکی در تبریز رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: تنها راهکارهای کاهش تلفات حوادث ترافیکی رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی و اموزش اصول کمکهای اولیه برای عموم افراد جامعه است

دوشنبه 25 آبان 1394