چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تکنسینهای اورژانس 115

 جلسه case study

مطالب/ جلسه case study

                           
       جلسه case study پنجمین جلسه case study در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی
پنجشنبه 19 بهمن 1396
پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115

مطالب/ پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115

                           
      پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115 مسئول امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: تهدید و توهین در قانون جرم محسوب میشود و شامل پیگرد قضائی میشود و توهین و تهدید تکنسینهای اورژانس 115 که با توجه به سختی و فشار کار انجام خدمت میکنند, امری نابخشوده است

چهارشنبه 27 آبان 1394