يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرستان عجبشیر

بازدید دکتر رجائی از شهرستان عجبشیر

مطالب/ بازدید دکتر رجائی از شهرستان عجبشیر

                           
      بازدید دکتر رجائی از شهرستان عجبشیر رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:مناطق گردشگری استان بسیار زیاد است و در برخی نقاط بایستی امادگی برای احداث پایگاه را انجام دهیم

چهارشنبه 27 آبان 1394