چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 24 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با واژگونی خدرو

واژگونی مینی بوس در جاده جلفا-مرند

مطالب/ واژگونی مینی بوس در جاده جلفا-مرند

                           
      واژگونی مینی بوس در جاده جلفا-مرند مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی اذربایجانشرقی گفت:واژگونی خودرو در صدر حوادث ترافیکی است و عدم رعایت موارد ترافیکی و ایمنی منجر به شدت صدمات میشود

شنبه 30 آبان 1394