شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با باز نشستگی

اقای یداله شیخ یان بسلامتی بازنشسته شدند

مطالب/ اقای یداله شیخ یان بسلامتی بازنشسته شدند

                           
      اقای یداله شیخ یان بسلامتی بازنشسته شدند همکار عزیزمان از شهرستان شبستر, جناب اقای یداله شیخ یان, از اپراتورهای شهرستان شبستر به بازنشستگی مفتخر شدند

شنبه 30 آبان 1394