چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 26 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز اپراتوری تبریز

اعزام اورژانس هوائی به شبستر

مطالب/ اعزام اورژانس هوائی به شبستر

                           
      اعزام اورژانس هوائی به شبستر رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:بالگرد اورژانس هوائی برای انتقال بیمار تصادفی به بیمارستان شبستر اعزام شد

يکشنبه 1 آذر 1394