پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگر 52 ساله

کارگر 52 ساله زیر آوار جان باخت

مطالب/ کارگر 52 ساله زیر آوار جان باخت

                           
      کارگر 52 ساله زیر آوار جان باخت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی از مرگ کارگر 52 ساله زیر آوار دیوار فروریخته در حاشیه یک گودبردری خبر داد.

يکشنبه 8 آذر 1394