يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پژو با عابر

حادثه اتوبان کسائی تبریز,جان عابر را گرفت

مطالب/ حادثه اتوبان کسائی تبریز,جان عابر را گرفت

                           
      حادثه اتوبان کسائی تبریز,جان عابر را گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:بدنبال برخورد خودرو سواری پژو با عابر پیاده در اتوبان کسائی تبریز , عابر پیاده جان خود را از دست داد

يکشنبه 8 آذر 1394