جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دستورالعمل

دستورالعمل ویژه

مطالب/ دستورالعمل ویژه

                           
      دستورالعمل ویژه بیماری کورونا ویروس
يکشنبه 14 ارديبهشت 1393
دستورالعمل  ویژه پژوهش

مطالب/ دستورالعمل ویژه پژوهش

                           
      دستورالعمل  ویژه پژوهش سال 93
شنبه 24 اسفند 1392
امداد زمستانی سال 1392

مطالب/ امداد زمستانی سال 1392

                           
      امداد زمستانی سال 1392 مراقبت های پیش بیمارستانی در مصدومین دچار سوختگی
دوشنبه 25 آذر 1392
فرهنگ  استفاده صحیح از وسایل گازسوز در زمستان

مطالب/ فرهنگ استفاده صحیح از وسایل گازسوز در زمستان

                           
      فرهنگ  استفاده صحیح از وسایل گازسوز در زمستان با توجه به شروع فصل سرما
شنبه 30 شهريور 1392
 دستورالعمل ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری

مطالب/ دستورالعمل ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری

                           
       دستورالعمل ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری نحوه و مدارک جهت ثبت نام
شنبه 22 تير 1392