پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با نامه

وزیر بهداشت در نامه ای به مقام معظم رهبری؛

مطالب/ وزیر بهداشت در نامه ای به مقام معظم رهبری؛

                           
      وزیر بهداشت در نامه ای به مقام معظم رهبری؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به مقام معظم رهبری از ایشان به دلیل ابلاغ سیاست های کلی سلامت قدردانی کرد.

شنبه 23 فروردين 1393