چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 01 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان هشترود

واژگونی نیسان حامل کپسول گاز

مطالب/ واژگونی نیسان حامل کپسول گاز

                           
      واژگونی نیسان حامل کپسول گاز سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: واژگونی نیسان حامل کپسول گاز دو کشته برجای گذاشت
پنجشنبه 23 خرداد 1398