شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کاهش دمای هوا

ارتباط کاهش دمای هوا با افزایش مسمومیت با مونوکسیدکربن

مطالب/ ارتباط کاهش دمای هوا با افزایش مسمومیت با مونوکسیدکربن

                           
      ارتباط کاهش دمای هوا با افزایش مسمومیت با مونوکسیدکربن رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: از بامداد امروز 9 خانواده در سطح استان از خطر مرگ با مونوکسیدکربن نجات پیدا کرده اند

دوشنبه 16 آذر 1394