پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با وستای طویل ورزقان

اعزام اورژانس هوائی به ورزقان

مطالب/ اعزام اورژانس هوائی به ورزقان

                           
      اعزام اورژانس هوائی به ورزقان رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:بالگرد اورژانس هوائی برای انتقال دو خانم باردار به روستای طویل ورزقان اعزام شد

دوشنبه 16 آذر 1394