يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خیابان شریعتی تبریز

انفجار گاز شهری در منزل مسکونی

مطالب/ انفجار گاز شهری در منزل مسکونی

                           
      انفجار گاز شهری در منزل مسکونی مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: ساعتی قبل بدنبال انفجار گاز شهری در منزل مسکونی واقع در اخر خیابان شریعتی تبریز, خانم 28 ساله فوت شد

چهارشنبه 18 آذر 1394