شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبان تبریز- زنجان

واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود

دوشنبه 23 آذر 1394