چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو سواری پراید

واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت

مطالب/ واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت

                           
      واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: واژگونی خودرو سواری پراید در جاده شبستر-صوفیان, مرگ یک تن را بدنبال داشت
سه شنبه 9 شهريور 1395
واژگون شدن کامیون بر روی پراید

مطالب/ واژگون شدن کامیون بر روی پراید

                           
      واژگون شدن کامیون بر روی پراید مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بعد از ظهر امروز, در جاده خواجه-ورزقان, یک دستگاه کامیون برروی سواری پراید واژگون شد و مصدومیت شدید یک تن را در پی داشت

چهارشنبه 3 شهريور 1395
واژگونی پراید, کشته و زخمی شدن دو تن را بدنبال داشت

مطالب/ واژگونی پراید, کشته و زخمی شدن دو تن را بدنبال داشت

                           
      واژگونی پراید, کشته و زخمی شدن دو تن را بدنبال داشت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی : بدنبال واژگونی خودرو سواری پراید در راه روستائی میاب, یک تن فوت و یک تن دیگر بشدت مصدوم شد

سه شنبه 5 مرداد 1395
باز هم واژگونی پراید حادثه آفرید

مطالب/ باز هم واژگونی پراید حادثه آفرید

                           
      باز هم واژگونی پراید حادثه آفرید مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی : بدنبال واژگونی خودرو سواری پراید در راه روستائی, مرد 35 ساله فوت کرد

چهارشنبه 12 خرداد 1395
دو حادثه ترافیکی با 5 مصدوم و یک فوتی

مطالب/ دو حادثه ترافیکی با 5 مصدوم و یک فوتی

                           
      دو حادثه ترافیکی با 5 مصدوم و یک فوتی مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: صبح امروز بدنبال دو حادثه ترافیکی , 5 تن دچار مصدومیت شده و یک تن فوت کرد

شنبه 8 خرداد 1395
واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      واژگونی پراید,چهار تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود

دوشنبه 23 آذر 1394