يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با نوزاد دختر

زایمان موفق در داخل آمبولانس اورژانس

مطالب/ زایمان موفق در داخل آمبولانس اورژانس

                           
      زایمان موفق در داخل آمبولانس اورژانس مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با تلاش و مراقبت تکنسینهای اورژانس 115, نوزاد دختر بسلامت بدنیا آمد و به بیمارستان انتقال داده شد
پنجشنبه 4 شهريور 1395
دختر سامبرانی چشمانش را در داخل آمبولانس باز کرد

مطالب/ دختر سامبرانی چشمانش را در داخل آمبولانس باز کرد

                           
      دختر سامبرانی چشمانش را در داخل آمبولانس باز کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با تلاش تکنسینهای اورژانس 115 پایگاه سامبران, نوزاد دختر در داخل آمبولانس اولین گریه اش را تقدیم مادرش کرد

چهارشنبه 12 خرداد 1395
نوزاد دختر بسلامت به بیمارستان سراب رسید

مطالب/ نوزاد دختر بسلامت به بیمارستان سراب رسید

                           
      نوزاد دختر بسلامت به بیمارستان سراب رسید مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:صبح امروز با تلاش تکنسینهای اورژانس 115 سراب, نوزاد دختری که در منزل بدنیا امده بود, با اقدامات حمایتی و درمانی به بیمارستان سراب انتقال داده شد
دوشنبه 23 آذر 1394