شنبه 16 آذر 1398 - 09 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با یگانهای امدادی

آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی

مطالب/ آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی

                           
      آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی مسئول پایگاههای فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: پایگاههای اورژانس115 خود را برای پوشش امدادی طرح زمستانی آماده کرده اند
دوشنبه 23 آذر 1394