يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با طرح زمستانی

آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی

مطالب/ آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی

                           
      آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی مسئول پایگاههای فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: پایگاههای اورژانس115 خود را برای پوشش امدادی طرح زمستانی آماده کرده اند
دوشنبه 23 آذر 1394