جمعه 9 اسفند 1398 - 03 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جاده اهر-تبریز

واژگونی پژو مرگ 1 تن و مصدومیت دو تن دیگر را بدنبال داشت

مطالب/ واژگونی پژو مرگ 1 تن و مصدومیت دو تن دیگر را بدنبال داشت

                           
      واژگونی پژو مرگ 1 تن و مصدومیت دو تن دیگر را بدنبال داشت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:واژگونی خودرو سواری پژو در جاده اهر-تبریز منجر به مرگ یک تن و مصدومیت دو تن شد

يکشنبه 29 آذر 1394