چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پراید و تریلر

برخورد مرگبار پژو با پراید و تریلر

مطالب/ برخورد مرگبار پژو با پراید و تریلر

                           
      برخورد مرگبار پژو با پراید و تریلر برخورد مرگبار پژو با پراید و تریلر
شنبه 7 بهمن 1396
برخورد پراید و تریلر با 1 فوتی و 3 مصدوم

مطالب/ برخورد پراید و تریلر با 1 فوتی و 3 مصدوم

                           
      برخورد پراید و تریلر با 1 فوتی و 3 مصدوم مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: برخورد دو خودرو پراید-تریلر در شهرک ارم تبریز, مصدومیت 3 تن و فوت یک تن را بدنبال داشت
يکشنبه 29 آذر 1394