يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دبیر نمونه کشوری

هادی فائزی دبیر نمونه کشوری دوسالانه عکس بسیج گردید

مطالب/ هادی فائزی دبیر نمونه کشوری دوسالانه عکس بسیج گردید

                           
      هادی فائزی دبیر نمونه کشوری دوسالانه عکس بسیج گردید دکتر غلامرضا منتظری ریاست سازمان بسیج هنرمندان کشور در آیین اختتام سومین دوسالانه سراسری عکس بسیج آذربایجانشرقی در تبریز، از تلاش و زحمات هادی فائزی دبیر این دوسالانه تقدیر بعمل آورد
يکشنبه 29 آذر 1394