يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان آذرشهر

اورژانس هوایی تبریز ناجی مادرباردار پرخطر  درشهرستان آذرشهر

مطالب/ اورژانس هوایی تبریز ناجی مادرباردار پرخطر درشهرستان آذرشهر

                           
      اورژانس هوایی تبریز ناجی مادرباردار پرخطر  درشهرستان آذرشهر اورژانس هوایی تبریز ناجی مادرباردار پرخطر درشهرستان آذرشهر
شنبه 3 تير 1396
برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

مطالب/ برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

                           
      برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395