سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مسابقه فوتسال

ورزش عاملی مناسب برای کاهش فشار روانی تکنسینهای اورژانس

مطالب/ ورزش عاملی مناسب برای کاهش فشار روانی تکنسینهای اورژانس

                           
      ورزش عاملی مناسب برای کاهش فشار روانی تکنسینهای اورژانس رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:تیمهای فوتسال در هر شهرستان تشکیل و مسابقات برگزار شود, تا هم روحیه ورزش در بین همکاران بالا برود و هم فشار روانی حاصل از ماموریتهای اورژانس کاهش پیدا کند
شنبه 5 دي 1394