جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با استفاده از ماسک

افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی

مطالب/ افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی

                           
      افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی از افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی تکنسین های اورژانس 115 تبریز در 5 روز گذشته خبر داد.

شنبه 5 دي 1394