شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با قلبی و ریوی

افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی

مطالب/ افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی

                           
      افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی از افزایش 13 درصدی ماموریتهای قلبی و ریوی تکنسین های اورژانس 115 تبریز در 5 روز گذشته خبر داد.

شنبه 5 دي 1394