پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با نشست

نشست مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر هاشمی

مطالب/ نشست مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر هاشمی

                           
      نشست مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر هاشمی با اعضاء هیئت علمی دانشگاه
يکشنبه 11 خرداد 1393