پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم 31

مونوکسیدکربن باز هم در حمام قربانی گرفت

مطالب/ مونوکسیدکربن باز هم در حمام قربانی گرفت

                           
      مونوکسیدکربن باز هم در حمام قربانی گرفت رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:خانم 31 بدنبال مسمومیت با مونوکسید کربن حاصل از اشتعال ابگرمکن, جان خود را در شهر زنوز از دست داد
شنبه 19 دي 1394