پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با حوالی دادلو

واژگونی تریلی مرگ راننده اش را بدنبال داشت

مطالب/ واژگونی تریلی مرگ راننده اش را بدنبال داشت

                           
      واژگونی تریلی مرگ راننده اش را بدنبال داشت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت:واژگونی خودرو تریلی در اتوبان تبریز-زنجان, حوالی دادلو منجر به مرگ یک تن شد

يکشنبه 20 دي 1394