پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با تماس با ما

تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اسنان آذربایجان شرقی

مطالب/ تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اسنان آذربایجان شرقی

                           
      تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اسنان آذربایجان شرقی تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استنان آذربایجان شرقی
شنبه 25 آبان 1392
تماس با ما

مطالب/ تماس با ما

                           
      تماس با ما آدرس : تبریز،خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهید غلامی (تپلی باغ)، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

تلفن تماس: 3371020-0411

نمابر:3371021-0411

ایمیل: demmc@tbzmed.ac.ir

سامانه پیام کوتاه: 1000115


چهارشنبه 19 بهمن 1390