جمعه 1 آذر 1398 - 24 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه طب اورژانس

کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی

مطالب/ کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی

                           
      کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی با همکاری گروه طب اورژانس ،گروه فلسفه وتاریخ،گروه قارچ شناسی وانگل شناسی و باحضور مسئولین اورژانس بیمارستانهای دانشگاه و مسئولین بهداشت محیط شبکه در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی برگزار شد.
پنجشنبه 10 خرداد 1397