جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس کلیبر

واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

مطالب/ واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

                           
      واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت

چهارشنبه 25 مهر 1397