يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با سقوط جوان 25

تلاش 3 ساعته 3 سازمان امدادی برای نجات جوان 25 ساله

مطالب/ تلاش 3 ساعته 3 سازمان امدادی برای نجات جوان 25 ساله

                           
      تلاش 3 ساعته 3 سازمان امدادی برای نجات جوان 25 ساله تلاش 3 ساعته 3 سازمان امدادی برای نجات جوان 25 ساله
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با همکاری 3 سازمان امدادی, جوانی که به دره سقوط کرده بود, از مرگ حتمی نجات یافت

شنبه 28 فروردين 1395