سه شنبه 23 مهر 1398 - 15 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پیکان و پراید

برخورد دو خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

مطالب/ برخورد دو خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

                           
      برخورد دو خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود

شنبه 28 فروردين 1395