پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با سیکلت و پژو

برخورد موتورسیکلت و پژو منجر به مرگ موتورسوار شد

مطالب/ برخورد موتورسیکلت و پژو منجر به مرگ موتورسوار شد

                           
      برخورد موتورسیکلت و پژو منجر به مرگ موتورسوار شد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد موتورسیکلت با پژو در کیلومتر 15 جاده میانه - خلخال, فوت موتورسوار را بدنبال داشت
سه شنبه 31 فروردين 1395